Úvodní strana » Použití v praxi » Forenzní věda & Umění & Restaurování

Forenzní věda & Umění & Restaurování

Padělání nebo falzifikace produktů je globálním problémem, kterému čelí mnoho výrobců. Netýká se pouze potravin, nealkoholických nápojů, parfémů a farmaceutického zboží, ale i rychloobrátkového spotřebního zboží a automobilového průmyslu. Padělání není pouze asijským problémem, tuto hru hrají i Evropané. Odhaduje se, že více než deset procent všech prodávaných produktů jsou padělky, což v globálním měřítku představuje každoroční ztrátu 200 až 300 miliard eur. Je to dostatečný důvod vyvinout vážné úsilí k ochraně vašich produktů před paděláním.

The Dino-Lite je používán v mnoha evropských restaurátorských studiích. Dino-Lite je velice užitečný nástroj pro klasifikování, dokumentaci a restaurování maleb, dokumentů, textilních a jiných uměleckých objektů. Umožňuje prohlížení obrazu vrstvu po vrstvě, posuzování barev, ale také se lze podívat na ostatní barvy na ostatních vrstvách nebo zjistit, zda se na malbě nachází starší dílo. Díky tomu je UV světlo velmi významným doplňkem k funkci mikroskopu. Důležitá je také funkce polarizace, protože může dojít k nepříjemnému oslnění, např. v případě kovových předmětů.